Kurs skałkowy PZA

na kursieKurs skałkowy PZA

Kurs wspinaczki skalnej wg programu PZA to najbardziej komplesowe szkolenie dla osób początkujących. Kurs ten jest wskazany zarówno dla tych którzy jeszcze nigdy nie mieli kontaktu ze wspinaniem jak i dla tych którzy zaczęli się wspinać rekreeacyjnie i poczuli potrzebę gruntownego przeszkolenia.
Kurs skałkowy PZA to bardzo solidna porcja wiedzy i umiejetności która dla wielu wspinaczy stała się bazą do samodzielnego rozwoju. Formalnie ukończenie tego kursu jest wymagane gdy planujemy zrobić kurs tatarnicki.
Zgodnie z programem PZA kurs trwa minimum 6 dni z czego 5 musi być zajęciami praktycznymi.  Program szkolenia jest ujednolicony, opracowany na kilkudziesięcioletnim doswiadczeniu szkolenia w klubach wysokogórskich. Instruktorzy prowadzący takie kursy (muszą posiadać licencję PZA) są bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do takich szkoleń.
Wytyczne Komisji Szkolenia PZA:  
Zasady uczestnictwa:
Kurs podstawowy PZA przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Kurs skałkowy PZA jest wymagany dla chętnych na kursy taternickie !
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Poza skałkami także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach, drzewach itp.). Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.
Czas trwania: nie krócej niż 6 dni, z tego co najmniej 5 dni zajęć musi odbywać się w terenie.
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: instruktorzy PZA - wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).
Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA
Treść zajęć
Tematy wykładów
1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
2. Teoria asekuracji.
3. Zjazdy na linie.
4. Wychodzenie po linie.
5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
6. Niebezpieczeństwa wspinania.
7. Pierwsza pomoc.
8. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
9. Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
10. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
11. Historia wspinania (opcjonalnie).
Zajęcia praktyczne
Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:
- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
- wykorzystanie punktów naturalnych;
- łączenie punktów asekuracyjnch;
- budowanie stanowisk do wędki;
- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
- zakładanie stanowisk zjazdowych
 
Szkolenie kosztuje 800 zł/os ( kurs trwa 6 dni).
Copyright ©2017 KursWspinania.pl, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5233